Opinie uczestników

Firma szkoleniowa

Edyta Madej, EMME Instytut Szkoleń i Doradztwa

“Na szczególne wyróżnienie zasługuje bogate doświadczenie, zaangażowanie i umiejętności trenerki zarówno w zakresie odpowiadania na potrzeby uczestników w czasie zajęć, dostosowania modułów do ich poziomu, jak i “zarażania wiedzą”. Z przyjemnością i przekonaniem wyrażam swoje ogromne zadowolenie z uczestnictwa w kursie z Panią Martą Eichstaedt, (…) umiejętności tu zdobyte wdrażam w swojej firmie.”

Doradztwo Personalne

Agnieszka Ciereszko, Dyrektor Zarządzający, Virtus

“Kurs prowadzony był dodatkowo z maksymalnym zachowaniem zasady użyteczności i przekazywania wiedzy praktycznej. Z pełną odpowiedzialnością zatem rekomenduję kurs Trenerów Szkoleń Online jako pełne i praktyczne kompendium wiedzy i umiejętności na temat metody kształcenia w wirtualnych pokojach.”

Szkoła językowa

Joanna Cyburt-Marczyk, Metodyk i lektor języka angielskiego

“Dodatkowym walorem kursu był jego bardzo praktyczny charakter, a także otwartość prowadzącej na potrzeby i sugestie uczestników, co przejawiało się w bieżącej modyfikacji przebiegu kursu w zależności od oczekiwań osób uczestniczących w zajęciach. Pani Marta Eichstaedt wykazał się dużym zaangażowaniem, cierpliwością i chęcią pomocy dla osób stawiających pierwsze kroki w wirtualnym środowisku.”

Szkoła językowa

Agnieszka Piechowska, Prezes Zarządu Worldwide School

“Z przyjemnością pragniemy poinformować, że szkolenie zostało wykonane z najwyższą starannością i na wysokim poziomie merytorycznym. Pani Marta Eichstaedt prowadząc szkolenie wykazała się dużym doświadczeniem i umiejętnością ciekawego przekazywania wiedzy. Z całą pewnością polecamy Panią Martę jako doświadczonego specjalistę w zakresie prowadzenia kursów trenerów on-line.”

Szkoła wyższa

dr Małgorzata Pamuła-Behrens, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

“(…) (W) 2012 roku brałam udział w szkoleniu Trener Szkoleń Online, prowadzonym przez Martę Eichstaedt. Szkolenie przeprowadzone było w sposób profesjonalny. Trenerka była znakomicie przygotowana do każdych zajęć, a jej umiejętności dydaktyczne i komunikacyjne ułatwiały uczenie się. Zaangażowana, umiała motywować do pracy, dzieliła się swoim doświadczeniem i pomagała w zdobywaniu nowych umiejętności. (…)”

Firma szkoleniowa

Sylwia Majewska,
Profi Business Group      

“Marta Eichstaedt przeprowadziła dla nas szkolenie (…) z zakresu “Efektywnej nauki i coachingu w wirtualnych pokojach”. Szkolenie to przeprowadzone było w sposób bardzo profesjonalny. Odpowiednia atmosfera oraz sposób prowadzenia zajęć przyczyniły się do poszerzenia wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie tworzenia wirtualnych pokoi.”

Firma IT

Robert Kuśmierek, Wiceprezes Zarządu TransmisjeOnline Sp. z o.o.

“Pani Marta Eichstaedt (…) przeprowadziła w sumie 48 godzin zegarowych zajęć w wirtualnym pokoju dla nauczycieli szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (…) Prowadzone przez Panią Martę zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem i pochwałami od uczestników, którzy czuli się zainspirowani do wprowadzenia w swoich zajęciach nowych elementów i ćwiczeń.”

Firma IT

Anna Andraszek, Macrologic S.A.

“Szkolenia dostarczyły zarówno organizatorom jak i Trenerom dużo wiedzy na temat organizacji, możliwości wykorzystania i metodyki prowadzenia webinarów. W czasie warsztatów online Pani Marta przekazała naszym Trenerom dużo praktycznej wiedzy, którą skutecznie wykorzystują w czasie przygotowywania webinarów.”

Bank

Katarzyna Prus-Malinowska, Bank Zachodni WBK S.A.

“Najlepszym dowodem jakości usług świadczonych przez firmę Szkolenia i Konsulting jest grono zadowolonych uczestników webinaru – klientów banku i na tej podstawie rekomenduję Panią… Martę Eichstaedt jako profesjonalnego doradcę z zakresu prowadzenia webinarów, zarówno od strony merytorycznej jak i technicznej.”

Firma szkoleniowa

Dominika Hirsch, Adwokat (Hiszpania); Trener międzykulturowy, Dominika Hirsch International

“W grudniu 2011 Pani Marta Eichstaedt przeprowadziła dla członków naszego zespołu szkolenie “Trener szkoleń online”. Naszym celem było zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwoliłyby nam zaoferować nasze szkolenia miękkie oraz świadczone przez nas porady prawne w formacie online. Podczas szkolenia Pani Marta Eichstaedt wykazała ogromną wiedzę merytoryczną, fachowość oraz doświadczenie praktyczne w planowaniu i wdrażaniu szkoleń, warsztatów i spotkań online. (…)”

Portal internetowy

Ewa Łęska, właścicielka serwisu mamaniania.pl

Gorąco polecam współpracę z Panią Martą Eichstaedt ze względu na jej profesjonalizm w podejściu do swojej pracy i dostępność dla klienta. Pani Marta zawsze chętnie odpowiadała na moje pytania po skończonych zajęciach czy to za pomocą maila czy też skypa. Dzięki zajęciom poznałam możliwości jakie daje webinar (…)”

Firma szkoleniowa

Edyta Floras, NetAcademy

“Zakończyłam szkolenie z nową wiedzą i umiejętnościami, ale przede wszystkim chęcią kontynuowania nauki oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. (…)mogę polecić Panią Martę Eichstaedt jako trenerkę, organizatorkę i konsultantkę w projektach związanych z edukacją zdalną.”

Firma szkoleniowa

Wojciech Grad, Bona Fide

“W czasie realizacji projektu webinarowego Pani Marta Eichstaedt wykazała się wiedzą z zakresu przygotowania webinarów na poziomie eksperckim. Jej wiedza dotyczy nie tylko metodyki prowadzenia szkoleń online ale przygotowania ich od strony technicznej. (…)”

Osoba prywatna

Anna Weber

“(…) bardzo cenię sobie to, że Marta nie tylko potrafi zafascynować techniką webinarów, lecz w konsekwentny sposób realizuje działalność informacyjno-popularyzatorską wyznaczając kierunki profesjonalnych standardów webinarów oferowanych na polskim rynku.”

Zapisz sięNowa edycja kursu Trener Szkoleń Online

Zobacz także:
Program szkolenia
Informacje o trenerach