Nagrania z kursu Trener Szkoleń Online

Przykład pracy interaktywnej – pisanie na prezentacji

Przykład pracy interaktywnej – pisanie na wirtualnej tablicy

Przykład wykorzystania ankiety do zbadania potrzeb uczestników