Grupa docelowa


Kurs Trener Szkoleń Online przeznaczony jest dla osób prowadzących szkolenia i coaching.

Na zajęcia online zapraszamy wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się jak skutecznie prowadzić webinary i warsztaty online. Ten rodzaj e-learningu pozwala na synchroniczną pracę trenera z uczestnikami w tzw. wirtualnym pokoju.

Szczególnie zapraszamy trenerów szkoleń tradycyjnych, w tym umiejętności miękkich, trenerów oprogramowania oraz trenerów umiejętności twardych.

Zapraszamy również coachów, doradców (np. personalnych), nauczycieli (np. języków obcych), pracowników działów szkoleń, a także osoby prywatne, które chcą nabyć nowych umiejętności drogą e learningu.

Przed uruchomieniem kursu spotykamy się online, w wirtualnym pokoju, z uczestnikami. Omawiamy cele szkoleniowe każdego z uczestników i w razie potrzeby dzielimy grupę na mniejsze, tak aby realizować cele wszystkich zainteresowanych kursem i poszerzeniem swoich umiejętności e-learningowych.

Zapisz sięNowa edycja kursu Trener Szkoleń Online

Zobacz także:
Program szkolenia
Opinie naszych uczestników